Välkommen till Edsbergs gård

Välkommen till Edsbergs gård.

Vi är två bröder som utgör den femte generationens lantbrukare här på Edsbergs gård. Sedan 1999 bedriver vi ett modernt ekologiskt jordbruk och uppfödning av ekologiska grisar.

Med stor kunskap och omsorg odlar vi 340 hektar åkermark. Vi förvaltar jorden så att den ska kunna fortsätta att producera bra mat för lång tid framåt. Vi framställer livsmedel som vi känner oss stolta över och med gott samvete kan servera våra barn.

Skogen utgör en viktig långsiktig ekonomisk resurs för lantbruket. Vi bedriver ett hänsynsfullt skogsbruk med modern teknik.

Ett komplement till jord- och skogsbruket är uthyrning av bostäder. Vi har sjönära bostäder för året runt boende. Vi har också ett torp som hyrs ut som sommarbostad.

Kommentera

Ekologisk matproduktion