Jakt och älgsafari

Älg i skogsmark

Älg i skogsmark

I våra skogar finns många olika sorters vilt.

Rådjur och älg finner god föda på hyggen och i ungskog. Edsbergs gård ingår i ett större viltvårdsområde som de senaste åren har fällt flera älgar.

Fyra älgar på kvällsbete

Fyra älgar på kvällsbete

Kommentera

Ekologisk matproduktion