Skogen

Skogen utgör en viktig och långsiktig resurs. På våra 500 hektar skogmark bedriver vi ett FSC-certifierat (Forest Stewardship Council) skogsbruk. Det innebär att vi bedriver ett skogsbruk som tar hänsyn både till miljömässiga, sociala och ekonomiska intressen. Genom FSC-anslutningen har vi förbundit oss att följa de svenska FSC kriterierna.

Läs mer om FSC Sverige här.

Kommentera

Ekologisk matproduktion