Växtodling

På Edsbergs gård odlas olika sorters grödor främst för att framställa foder till uppfödning av våra ekologiska grisar.  Fodret är närproducerat inom någon kilometers radie.

Vi odlar vete, korn, havre, råg och åkerböna. Vissa fält odlas vissa år med klöver eller oljeväxter för att få en bra växtföljd för jorden.

Edsbergs gård ekologiskt odlad åkerböna

Åkerbönor på väg upp ur vårvarm jord.

Vi odlar all spannmål utan besprutningsmedel mot ogräs och skadeinsekter. Istället arbetar vi med mekanisk ogränsrensning med hjälp av en ogräsharv. Ett arbete som måste utföras under rätt tid och rätt väderlek för att ge bästa resultat.

 

Kommentera

Ekologisk matproduktion