Välkommen till

Edsbergs Gård

Ett modernt ekologiskt jordbruk

Uppfödning

Vi föder upp grisar enligt KRAV för ekologisk uppfödning. Det innebär bland annat att våra djur får ekologiskt foder, bete och gyttjebad ute på våra fält på sommaren och året om i våra rastgårdar. Inomhus har de djupa bäddar av halm att både ligga i och böka runt i.

Våra djur slaktas hos KLS Ugglarp slakteri i Dalsjöfors och köttet säljs vidare till bland annat COOP, ICA, Hemköp och Willys, förpackat under respektive livsmedelskedjas ekologiska varumärke.

Växtodling

Vi odlar vete, korn, havre, råg och ärtor på våra 420 hektar mark, främst för att framställa foder till våra grisar, så fodret är med andra ord närproducerat inom någon kilometers radie. Vissa fält odlas vissa år med klöver eller oljeväxter för att få en bra växtföljd för jorden.

Vi odlar all spannmål utan besprutningsmedel mot ogräs och skadeinsekter. Istället arbetar vi med mekanisk ogräsrensning med hjälp av en ogräsharv. Ett arbete som måste utföras under rätt tid och rätt väderlek för att ge bästa resultat.

Skogsbruk

Skogen utgör en viktig och långsiktig resurs. På våra 550 hektar skogmark bedriver vi ett FSC-certifierat skogsbruk. FSC står för Forest Stewardship Council och innebär att vi bedriver ett skogsbruk som tar hänsyn både till miljömässiga, sociala och ekonomiska intressen.

För mer information om FSC Sverige, besök se.fsc.org...

Kontakta oss

Bengt Edsgård
E-post:
bengt.edsgard@gmail.com
Telefon:
0708-32 03 55

Per Edsgård
E-post: 
edsbergsgard@gmail.com
Telefon: 0705-35 60 34

Hitta hit

Följ oss