Edsbergs gård får Klimatpris 2021!

11 februari, 2022

Vi har tilldelats Karlstads kommuns klimatpris 2021 för vårt miljöarbete, vilket är väldigt roligt! Det är inte enbart för de två stora solcellsanläggningarna vi har på våra ladugårdstak, utan även bland annat för de båda silosarna där spannmålet lagras syrefritt, den GPS-styrda traktorn som både betydligt förbättrar vår arbetsmiljö och även spar in på körsträckorna på åkern och vårt ekologiska växtbruk, skogsbruk och jordbruk samt vår uppfödning av ekologiska grisar.

Det är första gången ett lantbruk som vårt får priset och det är väldigt roligt att våra miljösatsningar lett till att vi nu fått Klimatpriset 2021! 


Klimatpriset delades ut av Jennie Rönnbäck, miljösamordnare på Miljöförvaltningen (tv) och Torbjörn Nilsson, Miljönämndens ordförande (th). Foto: Robert Nordqvist, Nordic Solar.

För mer information, läsa motivering mm, besök www.karlstad.se...

Kontakta oss

Bengt Edsgård
E-post:
bengt.edsgard@gmail.com
Telefon:
0708-32 03 55

Per Edsgård
E-post: 
edsbergsgard@gmail.com
Telefon: 0705-35 60 34

Hitta hit

Följ oss